VІІ ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2008 вторник, Юни 17 2008 

«ОБЩУВАЙ С МЕН, ОБЩУВАЙ СЪССЕБЕ СИ!»

(Телата ни говорят. Да се научим да ги чуваме!)

Водещ: Елза Калоянова

19.07- 20.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.

Продължителност 15 часа. Такса участие:50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)

Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Неорайхианската терапия е терапевтична техника, помагаща на човека да се върне към тялото си и в пълна степен да му се наслади. Това особено значение на понятието тяло включва в себе си дишане, движение, чувствителност, себеизразяване и сексуалност.

Според В. Райх, структурата на характера на съвременния човек е белязана от отчуждението му от неговия вътрешен живот. Това се явява в основата на самотата, безпомощността, болезненото желание за власт, сексуалните беди, безпомощното невротично буйстване, както и неестествената болезнена търпимост. Хората са силно отчуждени от живия живот. Това отчуждение има не биологически, а социално-икономически характер.

За кого е предназначен този семинар:За всеки който смята, че познанието за себе си и общуването със себе си е в основата на общуването с другите; който смята, че сме едно цяло с телата си… а те имат какво да ни кажат  за всеки, който вярва/иска да провери, че …да знаеш истината на тялото – означава да съзнаваш неговите движения, импулси и съпротивления, т.е., че те произтичат от него. Ако човек не чувства напреженията, ригидността си или тревожността на своето тяло, то той отрича истината!” А. Лоуен

Както и за всеки, който иска да обогати знанието си за другите и как по-добре и успешно да общува с тях.

За семинара:Семинарът е насочен към възстановяване на тялото до неговата естествена спонтанност, чрез система от дишане, упражнения, ролеви игри и изследване на взаимоотношението между психика и тяло.

ВЪВЕДЕНИЕ В ХИПНОЗАТА

Водещ: Калин Цанов

 

19.07- 20.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.

Продължителност 15 часа. Такса участие:50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)

Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

 

Предложеният семинар цели да повиши информираността и чувствителността на обучаващите се относно хипнозата и хипнотерапията. Последните ще добият и практически умения за работа с хипноза. Обучението би било полезно за психолози, лекари, стоматолози, педагози, възпитатели, социални работници и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към проблемите на психотерапията и в частност на хипнозата и хипнотерапията.

Програма на семинара:

– Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.

– История на хипнозата и хипнотерапията. Концепции за хипнозатакато променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социалнопсихологически подход, неотеории, еклектични подходи.

– Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия, пост-хипнозни внушения.

– Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента.

– Въвеждане в хипноза. Дълбочина на хипнозата. Извеждане от хипноза.

– Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.

 

ПАРТНЬОРСТВО  И ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Водещ:  Милена Манова – психолог

 

26.07- 27.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.

Продължителност 15 часа .    Такса участие: 50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)

Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

 

Изкуството в партньорството е в умението един сладкиш така да бъде разделен, че всеки да вярва, че е получил по-голямото парче.

Позитивната психотерапия произхожда от “positum”, действителното, цялостното. Основополагаща идея на създателя на позитивната психотерапия, проф. Песешкиан, е да се изследва цялостната личност с нейните конфликти, но и със способностите, които изначално притежава за справяне с тях.

v      Ще изследваме различни форми на партньорски взаимоотношения, разбиране и саморазвитие в партньорството;

v      Как възприемаме партньорите си, какви партньори търсим, достатъчно ли даваме, за да изискваме любов?;

v      Как изграждаме и поддържаме взаимоотношения?;

v      С какво са свързани големите ни разочарования и страдания?;

v      Какви са емоционалните клопки и възможно ли е да ги избегнем?;

v      Как да развиваме способността да обичаме и да бъдем обичани?

Всеки от нас притежава система от концептуални схващания, които могат да бъдат спасителни или деструктивни за личността. Ще работим с актуалните способности за контакт, доверие, любов, сексуалност, които са ключов момент в теорията за позитивната психотерапия.

По време на семинара ще се опитаме да намерим подход за индивидуалния път към партньорството.

 

ТАНЦИТЕ НА СЛОНА. За ефективната работа в терапията и консултирането

Водещ: Боян Страхилов

 

26.07- 27.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.

Продължителност 15 часа. Такса участие: 50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)

Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66 ет.2 (учебна школа Магистра)

 

Практическо обучение, основано на фокусираните към ресурси и решения подходи

Сигурно ви се е случвало да се питате: „Как да подходя към този човек?”, „Доколко има полза от това, което правя?” „Добре ли се справих в този случай?”, „Как да стана по-добър професионалист?”. Подобни въпроси възникват естествено при психологическата работа с хора. Затова, в стремежа си към професионално усъвършенстване специалистите от помагащите професии непрекъснато търсят пътища за повишаване на уменията и качеството на собствените дейности. В тази насока ще бъде и работата в това практическо обучение.

Основен фокус на обучението ще бъде – Как да сътворите ситуация при работа с клиенти, в която да сте достатъчно ефективни? Как вие и вашите клиенти да забелязвате ползите от това което правите, така че те да са доволни от вашия подход? Каква е връзката между полза и ефективност? Освен това ще ви бъдат представени различни консултативни и терапевтични случаи практиката. Ще бъдат дискутирани необичайни ситуации при консултиране и терапия, които съвременната реалност изисква. Ще бъдат разглеждани професионалните подходи за работа с хора през погледа на бизнес философията и етичните принципи, които тя следва. Като участници в обучението вие ще учите техники за структуриране на ситуации и изграждане на стъпки за системна последователност, които дават смисъл на идеята за полезност в консултирането и терапията.

.

 

Краен срок за записване: 18.07.2008г.

Ограничен брой места

 

За справки и записвания:

тел. 02/931-02-46

гр. София бул. Сливница 142 вх.А ап.3

от понеделник до петък

13-17 ч

 

GSM: 0889 761881

alfatm@abv.bg

www.4april.org

www.starasofia.dir.bg

Advertisements

Здравейте събота, Ян 19 2008 

Здравейте млади психолози. СМПБ ще кандедатсва по проект. Имаме нужда от 9 участика като преки потребители на проекта и от колкото се може повече доброволци за да помагат в организацията на младежкия обмен,който ще се проведе на морето и ще бъде в дните от 01.09.2008 до 10.09.2008г. Силно се надявам да можем да покрием разходите за спане и храна на всички доброволци, които ще се включат в организацията на прокта.

Проектът „Мостове между културите” е насочен към развитие на междукултурните познания на младежи от България… Целта му е да се обменят познания и културните особености на начина на живот в различни страни на Европейския съюз, да формират конкретни знания и умения за междукултурно общуване и да се изградят базисни умения у младите хора от страните, включени в проекта за консултиране и подпомагане на други млади хора за ефективно междукултурно общуване. Проекта е разделен на два подпроекта:

1.Многостранният младежки обмен ще предствлява обмен на идеи и познания между младежи от….. Обменът ще се състои в България, в гр. Варна и ще бъде на тема „Общуване без граници”. Посредством презентации на традиции и културни особености от съвременния живот на младите хора от страните участнички в обмена очакваме над четиридесет младежи да се запознаят с най-съществените културни особености от живота във всяка от 5-те страни от ЕС, като преки участници в проекта. Предвидените тренингови обучения, провдени чрез методите на неформалното образование, ще формират знания за основните принципи на ефективното междукултурно общуване с хора от различен етнос и култура. Същият брой младежи ще бъдат въведени в основните методи на консултиране и неформално обучение на връстници.

Ще бъде проведена презентация на формираните практически умения за между културно общуване пред публика, с официално раздаване на серитификти на участниците в обмена.

От всички участници ще бъдат формиранр консултантски екипр от доброволци, които да се включат в последващата дейност по проекта.

2.Международната инициатива е съвкупност от дейности, които ще се провждат във всяка страна, участничка по проекта. По време на нейното провеждане ще бъде проведено проучване и събрана информация от участниците в обмена за основните забележителности и културни особености на всяка една от 5-те страни. Ще се проведе подготовка на мултимедийни презентации от участниците в обмена за културните особености на всяка една от 5-те страни, които ще бъдат прдставени сред младежи от над двадесет учебни зведения (училища и университети) в.. страни. Предвижда се провеждането на рекламна кампания за популяризиране на уебсайта във всяка от 5-те страни за популяризирането на целите и ползите от проекта, ценностите на Европейския съюз, както и на подкрепящата програма «Youth in action».

Ще се създаде шестезичен уебсайт за междукултурно общуване, на който ще се публикува и обновяване на събраната информация, ще се провеждат на тематични дискусии във форума му. Това интерактивно пространство ще даде възможност на над хиляда младежи от ………, ще се запознаят с най-важните особености на културата и живота във всяка от страните по проекта.

На сформираните 5 екипа по 8 консултант доброволци от участниците в обмена ще се разработи на програма (график) за консултациите, които трябва да извършат чрез уебсайта. Посредством разработена програма за on-line консултиране на екипите, младите доброволци ще има възможност да консултират над 400 младежи от 5-те страни включени по проекта..

Проекта предвижда и интерактивни (он-лайн) супервизии на консултантите за

ценка на ефективността и подпомагане на работата им.

Всички заинтересовани да ми пишат на ishi@abv.bg

Усмихнат ден

Ваш зам-председател, Петър Петорв

Маниакална Коледа и еуфорична Нова Година петък, Дек 28 2007 

Нека студът навън не причини психотичното ви затваряне
вкъщи!Желаем ви много купони и нови приятелства, много радост и забавления по
празниците!Надяваме се 2008 да ви донесе много инсайти и да ви зареди с
позитивни вибрации! Следвайте гласа на сърцето си и не се поддавайте на
командите на Свръхаза-не си струва, животът е твърде кратък!Бъдете себе си и не
позволявайте на Аз-идеала ви да стане твърде недостижим! Бъдете млади, зелени и
неопитни, бъдете отворени за нови преживявания, сложете край на вината и срама,
не се страхувайте от халюцинациите си, заглушете натрапливите мисли с хубава
музика, РАДВАЙТЕ се и се ПРИЕМЕТЕ такива, каквито сте! И се ОБИЧАЙТЕ! Ние също ви обичаме и ви желаем всевъзможни чудеса!
А през това време Вселената не спира да расте!

С любов и червено вино, Сдружението на младите психолози в България

Виолета Василева ciara_kn@abv.bg

Следваща страница »